top of page

למה עלים נושרים?

הצילו! נושרים לצמח שלי העלים! מה לעשות? זאת שאלה שאני מקבלת כל הזמן, אז בואו נעבור על הסיבות לעלים שנושרים.


סיבות טבעיות:

הצמח מתבגר, העלים הותיקים נושרים ומפנים מקום לחדשים. יש צמחים שנכנסים לתרדמת בהתאם לעונות והצמיחה שלהם תהיה מועטת עד הפסקה מלאה. יכול להיות שהצמח גדל והעציץ קטן לו ומערכת השורשים שלו לא יכולה לתמוך בכל העלים.


מיעוט באור: כשלצמח אין מספיק אור הוא יוותר על העלים שלא מספקים לו מספיק אנרגיה כדי לתמוך בכל העלים הקיימים. בגלל זה חשוב להקפיד לתת לצמחים את כמות האור שהם צריכים. צריך לשים לב לחילופי עונות שמשנים את כמות האור ואולי להוסיף אורות גידול.


השקיה לא סדירה: צמח צמא יקח את כל המים שהוא יכול למצוא דרך העלים, הם יצטמקו וינשרו. השקיית יתר יכולה לגרום לרקבון שורש שיוביל לנשירה מואצת כי השורשים ימותו ולא יוכלו לספק מים לצמח. לפעמים הבעיה יכולה להיות השקייה חלקית. מדיי פעם יש לנו כוס מים ואנחנו שופכות אותה לצמח אבל זה לא נותן את המים שהוא צריך. חשוב להשקות עד נגירה כדי לוודא שהצמח מקבל את כל המים שלו.


עוד אפשרויות ללמה הצמח ישיר עלים: מזיקים שיכולים לפגוע בצמח. מעבר דירה או שינוי דרסטי במיקום הצמח. דישון ייתר ששורף את הצמח ולכן חשוב לשים לב למינון. לעוד מידע על דישון. רוחות קרות, שמש חזקה ועוד הרבה.


כדי לאבחן את הבעיה נצטרך להסתכל מקרוב, מתחת לעלים, בתוך השורשים ולבדוק כמה חודשים אחורה בצורת הגידול. חשוב לא להזניח כדי שלא נתקל בבעיה שיהיה קשה להשתקם ממנה.


שתילה נעימה 🌿


למה עלים נושריםComments


Commenting has been turned off.
bottom of page