top of page

הצהרת נגישות

על פי תיקון לתקנות העוסקות בנגישות אתרי האינטרנט, אתר זה פטור מחובת נגישות. 
יחד עם זאת, מכיוון שהנגשת האתר בצ
ורה המיטבית חשובה לי אישית, ניתן לשלוח הצעות לשיפור ההנגשה לכתובת הדואר האלקטרוני bwildplants@gmal.com ואבחן את הבקשה בהתאם ליכולותיי.

bottom of page