top of page

טיפ ירוק 3#

למה חור ניקוז הוא כל כך חשוב??


כשאנחנו משקות את הצמח, אנחנו לרוב נשקה עד נגירה- עד שעודף המים יצא מהתחתית.

אם אין חור בתחתית למים לא יהיה לאן לצאת והם ישארו באדמה.

מים עומדים באדמה יגרמו לרקבון של השורשים ויהרגו את הצמח!

אחת הסיבות הנפוצות למוות של צמחים היא השקיית ייתר ומחסור בחור ניקוז.


"רגע, אבל מה עם כלי זכוכית?"

בכלי זכוכית כמו טרריומים תהליך ההשקייה שונה, אבל גם שם אם תשקו יותר מדיי הצמחים ירקבו.


בכלי ללא חור ניקוז לרוב רק נניח את הצמח בעציץ אחר ונוציא בשביל להשקות.

חשוב לזכור לרוקן את התחתית או את הכלי שהמים נאגרים לתוכו!


הדבר שהכי חשוב לי אלו חורי ניקוז ולכן לכל העציצים שלי, למעט חריגים כמו טרריומים, יש חורי ניקוז!

טובת הצמח עדיפה על טובת הכלים, גם כשהם עתיקים ומיוחדים.
Comentários


bottom of page